Tarihi Bilgiler

19 Mayıs 2017 - 0 yorum
BULGARLAR Bulgarların, V. Yüzyılda Orta Asya'dan batıya göç eden Ogurlardan geldikleri tahmin edilmektedir. V. Yüzyıl sonlarında Karadeniz'in kuzeyinde yerleşmeye başlayan Bulgarlar, burada VI. Yüzyılda bir devlet kurdular. Hazarların saldırıları ile yıkılan bulgarlar, sonra Tuna ve İtil olarak iki kola ayrıldılar. Tuna...
19 Mayıs 2017 - 0 yorum
AVARLAR Çin kaynaklarında Juan-Juan batılı kaynaklarda avar adı ile anılan kavme Kök Türkler Apar demekteydi. IV. Yüzyılda Asya'da devlet kuran Avarlar, Kök Türkler tarafından yıkılınca batıya doğru göç ederek Orta Avrupa'da bir devlet kurdular. (552) Bayan Kağan döneminde en güçlü zamanlarını...